راهنمای استفاده از پلتفرم یکیتا ویژه برگزارکنندگان

راهنمای استفاده از پلتفرم یکیتا ویژه برگزارکنندگان

راهنمای استفاده از پلتفرم یکیتا ویژه برگزارکنندگان

مفاد درسی :

پیکربندی - اسلایدر - تنظیمات زبان - تنظیمات وب‌سایت - ایجاد دوره های آموزشی ( ورکشاپ ، دوره حضوری، کلاس آنلاین، محتوای آموزشی ) - ارزشیابی - خبر و بلاگ - مدیریت امور مالی