• راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احزاز هویت شرکت کنندگان

 • این دوره شامل محتوای آموزشی میباشد .

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/9/26
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/9/26 تاریخ پایان دوره : 1399/3/31
  • راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احزاز هویت شرکت کنندگان
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان