دوره های آموزشی

راهنمای ایجاد و برگزاری کلاس آنلاین
راهنمای ایجاد و برگزاری کلاس آنلاین

تاریخ شروع: 1398/12/13
نحوه ثبت نام در کلاس آنلاین ویژه شرکت کنندگان
نحوه ثبت نام در کلاس آنلاین ویژه شرکت کنندگان

تاریخ شروع: 1398/12/13
راهنمای استفاده از پلتفرم یکیتا ویژه برگزارکنندگان
راهنمای استفاده از پلتفرم یکیتا ویژه برگزارکنندگان

تاریخ شروع: 1398/12/8
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : خبر و بلاگ
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : خبر و بلاگ

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : جزوه ها
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : جزوه ها

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : اسلایدر
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : اسلایدر

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ستاد ساماندهی پایگاه اینترنتی
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : ستاد ساماندهی پایگاه اینترنتی

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : نماد اعتماد الکترونیک
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : نماد اعتماد الکترونیک

تاریخ شروع: 1398/9/26
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احزاز هویت شرکت کنندگان
راهنمای استفاده از سامانه یکیتا : احزاز هویت شرکت کنندگان

تاریخ شروع: 1398/9/26